The study of language 7th edition
  • The study of language 7th edition

The study of language 7th edition

کتاب مطالعه‌ای بر زبان ویرایش هفت The Study of Language 7th Edition توضیحات کتاب The Study of Language 7th Edition: کتاب مطالعه‌ای بر زبان ویرایش هفت The Study of Language 7th Edition اصلی‌ترین کتاب مقدماتی در باب مطالعه و بررسی زبان است. این کتاب به زبانی قابل فهم و ساده نگاشته شده و فهم مطالب آن سهل است. نویسنده در این کتاب مطالب را به صورت بخش های کوچک قابل هضم ارائه می دهد و همین موضوع باعث می شود درک این مطالب راحت تر شود. این کتاب در دانشگاه های ایران به عنوان مرجع اصلی زبان شناسی در مقطع کارشناسی در همه شاخه های زبان انگلیسی تدریس می شود. ویرایش هفتم این کتاب به طور کامل تغییر و به روز رسانی شده است. شما می توانید تغییرات قابل توجهی را در فصل های مروبط به phonetics و semantics مشاهده کنید. برای افزایش درگیر کردن خواننده و برای تقویت مهارت های حل مسئله و تفکر انتقادی این ویرایش شامل ۲۰ فعالیت جدید است. کتاب مطالعه ای بر زبان ویرایش هفت شامل : ساده و قابل فهم مروری گسترده ولی فشرده از نکات کلیدی در مطالعات زبان‌شناسی عرضه‌ی اطلاعات در بخش‌های کوتاه دخیل کردن زبان آموزان را در مطالعه و بررسی زبان تقویت مهارت‌های حل معما و تفکر انتقادی تمرینات متنوع برای افزایش سطح یادگیری و عمق بخشیدن به یادگیری کتاب های مرتبط: ویرایش ششم کتاب An Introduction to Language 11th Edition لیست مطالبی که در کتاب مطالعه ای بر زبان ویرایش هفت به آنها اشاره شده است: The origins of language ۲٫ Animals and human language ۳٫ The sounds of language ۴٫ The sound patterns of language ۵٫ Word formation ۶٫ Morphology ۷٫ Grammar ۸٫ Syntax ۹٫ Semantics ۱۰٫ Pragmatics ۱۱٫ Discourse analysis ۱۲٫ Language and the brain ۱۳٫ First language acquisition ۱۴٫ Second language acquisition/learning ۱۵٫ Gestures and sign languages ۱۶٫ Written language ۱۷٫ Language history and change ۱۸٫ Regional variation in language ۱۹٫ Social variation in language ۲۰٫ Language and culture

موجود

900,000 ریال

پرفروش ترین ها